طالع بینی ازدواج | ازدواج

طالع بینی ازدواج | ازدواج: طالع بینی ازدواج، ازدواج یکی از پیوندهای آیینی‌ است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود. طالع بینی ازدواج نیز یکی از جذابترین طالع‌بینی‌هاست که افرادی که قصد ازدواج دارند از طریق ماه تولد طرف مقابل می‌تواند از آینده ازدواج با آن فرد باخبر باشند.

طالع بینی ازدواج


طالع بینی ازدواج

پیوند زناشویی فروردین با سایر ماه‌ها

 • فروردین با فروردین: (نیکو) این نوع ازدواج خوب است و زوجین با یکدیگر سازش دارند و به مشکلات هم واقع بین هستند و ازصفات مثبت یکدیگر آگاهی دارند.
 • فروردین با اردیبهشت: (متوسط) این نوع ازدواج در رده متوسط قرار دارد و زوجین ویژگی های مشترکی مانند میل به حاکمیت و خودخواهی دارند.
 • فروردین با خرداد: (بد) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین خرداد ماه برایتان بد است زیرا این افراد پر جنب و جوش ،بی قرار ،تنوع طلب و سرکش هستند.
 • فروردین با تیر: (متوسط) ازدواج با متولدین تیر ماه به علت ویژگی برون گرایی ، ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد.
 • فروردین با مرداد: (خوب) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین مرداد ماه پیوند موفقی خواهد بود زیرا هماهنگی وجود دارد.
 • فروردین با شهریور: (بد) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین شهریور ماه بد است زیرا یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب است.
 • فروردین با مهر: (بسیار خوب) متولدین فروردین و مهر ویژگی های مثبت مشترکی با یکدیگر دارند و افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد هستند.
 • فروردین با آبان: (بد) اگرفروردینی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین آبان ماه برایتان بد است زیرا هر دو زوج در این ماه آزادیخواه ،سلطه گر ،خواهان تنهایی و درون گرا هستند.
 • فروردین با آذر: (عالی) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف و هیاهو را دارند.
 • فروردین با دی: (بد) متولدین این دو ماه با یکدیگر تفاهم چندانی ندارند مرموز و محافظه کار هستند.
 • فروردین با بهمن: (بد) ازدواج متولدین فروردین ماه و متولدین بهمن ماه پیوند موفقی نخواهد بود زیرا زوجین سلطه گر، آرمان گرا هستند و موقعیت درک یکدیگر را ندارند.
 • فروردین با اسفند: (متوسط) پیوند متولدین فروردین ماه و اسفند ماهی ها متوسط است و ممکن است با مشکل مواجه باشد و یا ممکن است پیوند خوبی باشد.


طالع بینی ازدواج

پیوند زناشویی اردیبهشت با سایر ماه‌ها

 • اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین فروردین ممکن است مشکلات قابل حل شدن داشته باشد.
 • اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) متولدین این ماه ها نسبتا خودرای و لجباز هستند و ممکن در ازدواج دچپار مشکل شوند.
 • اردیبهشت با خرداد: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها بسیار تیزهوش ، کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند.
 • اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) این ازدواج از نیکوترین ازدواج هاست و زوجین در آن کم ترین اختلاف را دارند و بسیارخانواده دوست خونگرم هستند و پیوندی محکم و استواربا یکدیگر دارند.
 • اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج متولدین اردیبهشت ماه و متولدین مرداد پیوند موفقی خواهد بود زیرا هر دو زوجین عاشق پیشه ، با صداقت ،وفاداربه یکدیگر هستند و پیوندی مملو از آرامش دارند.
 • اردیبهشت با شهریور: (خوب) ازدواج متولدین این ماه ها بدون مشکل است و یکی از زوجین جوانمرد ، باسخاوت ،مددکار است.
 • اردیبهشت با مهر: (متوسط) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین متوسط است و زوجین دارای ویژگی هایی مانند اهل اعتدال معاشرتی ،خونسرد و کمی حسود هستند.
 • اردیبهشت با آبان: (خوب) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آبان نیکوست و ویژگی های این ازدواج آرمانگرایی، بلندپروازی همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاریست.
 • اردیبهشت با آذر: (متوسط) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین آذر تاحدودی خوب است اما ممکن است این زوجین با یکدیگر نا سازگار باشند . از دیگر ویژگی های آن ها جسوربودن ، بی پروایی، نیازمند به آزادی است.
 • اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین دی پیوند موفقی است زیرا این افراد با ثبات ، راز نگه دار هستندو پیوندی مستحکم و پابرجایی با یکدیگر دارند.
 • اردیبهشت با بهمن: (بد) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین بهمن بد است زیرا ویژگی این زوجین با یکدیگر تفاوت دارد و هر دو آن ها کنجکاو، آزادیخواه و آرمانگرا هستند.
 • اردیبهشت با اسفند: (خوب) ازدواج متولدین اردیبهشت و متولدین اسفند خوب است و این افراد ، تودار و بسیار محتاط و با یکدیگر سازگاری را دارند.


طالع بینی ازدواج

پیوند زناشویی خرداد با سایر ماه‌ها

 • خرداد با فروردین: (بد) اگرخردادی هستید و قصد ازدواج دارید بهتر است بدانید ازدواج با متولدین فروردین ماه برایتان بد است زیرا آن ها افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم هستند.
 • خرداد با اردیبهشت: (متوسط) ازدواج متولدین خردادو متولدین اردیبهشت از نوع متوسط است اما این زوجین با یکدیگر زیاد سازگار نیستند وافرادی تیزهوش ،کنجکاو ، تنوع طلب هستند.
 • خرداد با خرداد: (خوب) ازدواج متولدین خرداد با یکدیگر خوب است زیرا هر دو آن ها مشورت پذیر ،با استدلال ،توانا در برطرف کردن مشکلات هستند.
 • خرداد با تیر: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می توانند باعث ایجاد مشکلات شوند.
 • خرداد با مرداد: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها موفق است و آن ها می توانند زوجی جذاب و اجتماعی برای یکدیگر باشند و صفات مشترک فراوان با هم دارند.
 • خرداد با شهریور: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
 • خرداد با مهر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می باشند.
 • خرداد با آبان: (متوسط) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر متوسط است و زوجین متولد این ماه ها برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند.
 • خرداد با آذر: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها زندگی سرشار از ذوق و شوق دارند.
 • خرداد با دی: (خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر خوب است و زوجین متولد این ماه ها خویشتندار، سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند.
 • خرداد با بهمن: (بسیار خوب) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بسیار خوب است و زوجین متولد این ماه ها با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگرهستند.
 • خرداد با اسفند: (بد) ازدواج متولدین این ماه ها با یکدیگر بد است وبا یکدیگر تفاهم ندارند و زوجین متولد این ماه ها خیالباف ، رویا پرداز ،مرموز هستند.

Author: admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *