سریال مردم معمولی فصل 1 قسمت 2

خلاصه ای از داستان: ولد پنجاه سالگی بردیاست و هیچ کدام از اطرافیان او تولدش را به یاد ندارند. بردیا که از این ماجرا و مواجه شدن با تنهایی عمیق خودش در آستانه نیم قرن زندگی عصبانیست با یک تصمیم عجیب و غریب همه را انگشت به دهان می کند…

سریال مردم معمولی فصل1 قسمت 2

Author: admin