سریال امانت قسمت 101

سریال امانت قسمت 101: بعضی امانت ها با دل محافظت میشن. در این سریال که برگردان فیلم ترکی بازگشت سرباز است، داستان عشق غیرممکنی که در سرزمین آناتولیا که سنت، قانون، سرباز و رابطه خونی در آن مقدس است به وقوع میپیونده رو به تصویر میکشه.

امانت قسمت 101

امانت قسمت 101

دانلود سریال امانت قسمت 101

Author: admin