Posted in معرفی

قیمت سفته سال 99

قیمت سفته سال 99: قیمت سفته از سال 95 به بعد، برای هر یک میلیون تومان سفته، 500 تومان تعیین شده است که این مقدار در سال های بعد نیز…

Continue Reading... قیمت سفته سال 99