سریال هندی ملکی قسمت سی ام 30 (Molkki)

سریال ملکی داستان دختری را روایت می کند که سرشار از انگیزه تعغییر است. پوروی عروس مولکی رئیس ویرندرا پراتپسینگ می شود. او برای دفاع از حق و حقوق خود و دیگر عروس های این خانواده مبارزه می کند. سنت مولکی یک رسم قدیمی هندی است که دختران جوان در ازای دریافت پول با مردان پولدار ازدواج می کنند. در این سریال نیز پوروی در ازای دریافت پول فروخته می شود و با ویرندرا پراتاپ سینگ یک مرد پولدار ازدواج می کند و این شروع یکسری داستان های مهیج است.

ملکی قسمت سی ام 30 (Molkki)

دانلود سریال هندی ملکی قسمت سی ام 30 (Molkki)

Author: admin