سریال ترکی قهرمان قسمت شانزدهم 16 | sampiyon

سریال ترکی قهرمان درباره‌ فیرات بلوکباکشی (با نقش‌آفرینی تولگاهان ساییشمان) قهرمان سنگین‌وزن مسابقات بوکس است که در بازی فینال قهرمانی، پیروز می‌شود اما به قیمت جان باختن حریف در اثر ضربات او. این پیروزی بیشتر از شادی و سرور باعث سیاه شدن زندگی و کارنامه فیرات می‌شود و او همه چیزش را از دست می‌دهد، تا جایی که دیگر بوکس را هم کنار می‌گذارد و رینگ را ترک می‌کند. فیرات با پسر خردسالش گونش به‌تنهایی زندگی می‌کند. چند سال بعد، وقتی که گونش به یک بیماری سخت مبتلا می‌شود، فیرات برای نجات بچه و تامین خرج درمان او چاره‌ای ندارد جز این که دوباره به رینگ مسابقات برگردد. 

قهرمان قسمت شانزدهم 16 | sampiyon

دانلود سریال ترکی قهرمان قسمت شانزدهم 16 | sampiyon

Author: admin