دانلود سریال داستان جزیره قسمت 19 (Ada Masalı)

خلاصه ای از این سریال جذاب ترکی :هازیران دختر جوانی که در شرف گرفتن ارتقای شغلی رویایی‌اش‌ در موقعیتی در توکیو است که برای دریافت این ارتقای شغلی باید مشکلی را در شرکت حل کند.

ادامه یافتن یکی از پروژه‌های شرکت مبنی بر این است که مردی به نام پویراز که در جزیره‌ای زندگی می‌کند زمین خود را به این شرکت بفروشد اما از این کار امتناع می‌کند و شرکت را با مانعی بزرگ مواجه کرده است.

وقتی هازیران وارد جزیره می‌شود و سعی می‌کند با پویراز ارتباط برقرار کند اما پویراز از او استقبال نمی‌کند و این دو نفر با یکدیگر دچار مشکل می‌شوند؛ اما به هر حال هازیران تا جایی که می‌تواند اطلاعات مورد نیاز رئیس‌اش را جمع‌آوری می‌کند و به دست او می‌رساند.

بعد از مدتی که هازیران در جزیره می‌ماند متوجه می‌شود که اطلاعاتی که رئیسش در مورد آن مرد و پروژه به او داده؛ اشتباه بوده و در واقع پویراز کسی بوده در حق‌اش اجحاف شده به همین دلیل هازیران تصمیم می‌گیرد که ضرر وارد شده به پویراز را تا حدی جبران کند پس با پیشنهاد دیگری به سراغ پویراز می‌رود و همین مسئله زندگی این دو نفر را زیر و رو می‌کند.

سریال داستان جزیره قسمت 19 (Ada Masalı)


دانلود سریال داستان جزیره قسمت 19

Author: admin