سریال گودال قسمت 421 (چوکور Çukur)

خلاصه ای از این  سریال گودال روایت اعضای خانواده کوچووالی، کنترل یکی از محله‌های پرجرم و جنایت استانبول را در اختیار دارند و با قوانین خاص خود، این محله را اداره می‌کنند. البته گروه‌های تازه‌وارد سعی می‌کنند که قوانین این خانواده را زیر پا بگذارند و …

سریال گودال قسمت 421


دانلود سریال گودال قسمت 421

Author: admin