دانلود سریال گودال قسمت 420|چوکور

سریال گودال قسمت 420چوکور: سریال گودال روایت اعضای خانواده کوچووالی، کنترل یکی از محله‌های پرجرم و جنایت استانبول را در اختیار دارند و با قوانین خاص خود، این محله را اداره می‌کنند. البته گروه‌های تازه‌وارد سعی می‌کنند که قوانین این خانواده را زیر پا بگذارند و …

سریال گودال قسمت 420|چوکور

Author: admin