سریال ویرانگر قسمت 11 (سریال ویرانگر در خدمتگزاری شما حاضر است قسمت 11)

سریال ویرانگر قسمت 11 (سریال ویرانگر در خدمتگزاری شما حاضر است قسمت 11): سریال ویرانگر روایت میول مانگ یک مدیر واسط بین انسان ها و اسمان ها است که ناگهان در زندگی دونک کیونگ ظاهر می شود ، او در میان تاریکی و روشنایی به دنیا آمده است کسی که نفس او باعث نابودی می شود، جایی که او قدم می گذارد فصل ها از بین می روند و …

سریال ویرانگر قسمت 11

سریال ویرانگر قسمت 11

دانلود سریال ویرانگر قسمت 11

Author: admin