سریال داستان جزیره قسمت 10(Ada Masalı)

در این قسمت سریال داستان جزیره، روایت یک عشق را که در یک جزیره شروع شده و بعدها در شهر ادامه خواهد داشت را بیان می‌کند. فیلمبرداری این سریال در ازمیر و اطراف آن انجام شده است.

سریال داستان جزیره قسمت 10

Author: admin