سریال سایمدانگ قسمت 29

سریال سایمدانگ قسمت 29: پروفسور هنر سو جی یون دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا می‌کند و سعی در کشف راز خاطرات این دفترچه دارد… او با خاطرات دفترچه همراه می‌شود و در دل تاریخ می‌رود… روایت زندگی پرافتخار و عاشقانه نابغه هنر، شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون می شود و …

سایمدانگ قسمت 29

سایمدانگ قسمت 29

دانلود سریال سایمدانگ قسمت 29

Author: admin