سریال سایمدانگ قسمت 28

سریال سایمدانگ قسمت 28: پروفسور هنر سو جی یون دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا می‌کند و سعی در کشف راز خاطرات این دفترچه دارد… او با خاطرات دفترچه همراه می‌شود و در دل تاریخ می‌رود… روایت زندگی پرافتخار و عاشقانه نابغه هنر، شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون می شود و …

سایمدانگ قسمت 28

سایمدانگ قسمت 28

دانلود سریال سایمدانگ قسمت 28

Author: admin