سریال سایمدانگ قسمت 27

سریال سایمدانگ قسمت 27: پروفسور هنر سو جی یون دفترچه خاطرات سایمدانگ را در ایتالیا پیدا می‌کند و سعی در کشف راز خاطرات این دفترچه دارد… او با خاطرات دفترچه همراه می‌شود و در دل تاریخ می‌رود… روایت زندگی پرافتخار و عاشقانه نابغه هنر، شین سایمدانگ و لی گیوم در عصر چوسون می شود و…

سایمدانگ قسمت 27

سایمدانگ قسمت 27

دانلود سریال سایمدانگ قسمت 27

Author: admin