از سرنوشت فصل سوم قسمت 23 بیست و سوم

از سرنوشت فصل سوم قسمت 23 بیست و سوم: در فصل سوم سریال از سرنوشت همه چیز از رفاقت هاشم و سهراب دو پسربچه بی‌سرپرست آغاز می‌شود. آن‌ها از کودکی در مرکز نگهداری کودکان بی‌سرپرست زندگی می‌کنند تا به مرحله نوجوانی و جوانی می‌رسند. این دو که آرزو‌های بزرگی را در سر می‌پرورانند، فراز و نشیب‌های زندگی‌شان آینده‌‌ای متفاوت برای‌شان رقم می‌زند.

از سرنوشت فصل سوم قسمت 23

از سرنوشت فصل سوم قسمت 23

دانلود از سرنوشت فصل سوم قسمت 23

Author: admin