سامانه سعدی بانک ملی | سامانه سعدی

سامانه سعدی بانک ملی | سامانه سعدی: سامانه سعدی بانک ملی، سامانه سعدی نخستین سامانه فروش اینترنتی سهام عدالت در بورس ایران راه‌اندازی شد تا در دسترس سهامدارانی قرار گیرد که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند.

سامانه سعدی

سامانه سعدی

سامانه سعدی بانک ملی

https://stocks.sadadpsp.ir


Author: admin