معرفی طوفان دوریان | طوفان دوریان

معرفی طوفان دوریان | طوفان دوریان: معرفی طوفان دوریان، طوفان دوریان یک توفند قوی بوده که شروع آن از باهاما بوده و ادامه مسیر آن جنوب‌شرقی ایالات متحده آمریکا را در معرض تهدید قرار می‌دهد. این چهارمین توفند یا تندباد دریایی محسوب می‌شود و دومین توفان و اولین توفان بزرگ فصلی اقیانوس اطلس در ۲۰۱۹ می‌باشد. این توفند در ۲۴ اوت در اقیانوس اطلس مرکزی براثر امواج گرمسیری شرقی به‌وجود آمده‌است. به تدریج با حرکت به سمت آنتیل کوچک، گسترش یافته و شدت گرفت و در ۳۱ اوت این توفند از رده ۴ به رده ۵ در مقیاس سافیر سیمپسون شدت یافت.

نقشه شروع طوفان دوریان


مسیر طوفان دوریان


وضعیت سرعت باد طوفان دوریان


زمان رسیدن طوفان دوریان

Author: admin